Available courses

Indywidualny program inkubacji, który składa się z dwóch rodzajów usług - podstawowych i specjalistycznych, które dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia. W wyniku prac nad rozwinięciem swojego pomysłu należy dojść do fazy MVP.
Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej przygotowuje koncepcje rozwiązań, które zostaną wykorzystane do stworzenia projektu Inteligentnego Eko Osiedla 2020 (IEO2020). Zastosowanie interdyscyplinarnego podejścia obejmującego aspekty technologiczne, ekonomiczne i społeczne ma sprzyjać powstaniu innowacyjnego modelu budownictwa zapewniającego poprawę jakości życia mieszkańców Podkarpacia i wspierającego zrównoważone przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną. Idea i wstępne założenia zostały sformułowane w oparciu o doświadczenia zdobyte w trakcie licznych wizyt między innymi w Austrii, Australii, Chinach, Belgii, Włoszech, Holandii i Niemczech. Pierwszy etap projektu zakłada realizację poszerzonych interdyscyplinarnych analiz m.in. potrzeb w zakresie budownictwa ekoenergetycznego, rozwiązań zapewniających największą efektywność energetyczną i ekonomiczną itp., z równoległym wdrażaniem i testowaniem własnych rozwiązań pilotażowych na terenie województwa podkarpackiego. Wyniki pierwszego etapu posłużą do przygotowania zintegrowanego i innowacyjnego projektu IEO2020 obejmującego budowę infrastruktury technicznej, gospodarczej i społecznej oraz infrastruktury badawczo-wdrożeniowej i promocyjno-edukacyjnej.

Kontakt dla zainteresowanych - Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

Postęp informatyzacji pociąga za sobą zwiększenie obszarów zastosowań narzędzi informatycznych. Firma National Instruments jest pionierem w technologii wirtualnych urządzeń (vi) zmieniających podejście inżynierów i naukowców do pomiarów wielkości fizycznych i ich automatyzacji. Zastosowanie komputerów PC i technologii wirtualnych urządzeń pozwala zwiększyć produktywność i obniżyć koszty związane z akwizycją, przetwarzaniem danych i wykorzystaniem ich do wtórnego sterowania przebiegiem procesów. Graficzne środowisko LabVIEW w połączeniu z modułami akwizycji danych, sterownikami, kontrolerami i systemem wizualizacji stanowi doskonałe, uniwersalne, łatwo skalowalne narzędzie użyteczne dla naukowców, inżynierów i technologów. Graficzne środowisko LabVIEW w połączeniu z modułami akwizycji danych, sterownikami, kontrolerami i systemem wizualizacji stanowi doskonałe, uniwersalne, łatwo skalowalne narzędzie użyteczne dla naukowców, inżynierów i technologów. Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie z podstawowymi funkcjami i sposobem korzystania z pakietu Labview pod kątem jego praktycznych zastosowań w zagadnieniach fizycznych.