Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A. to ponadregionalna inicjatywa wparcia dla przedsiębiorców i naukowców.

Głównym zadaniem PIITT S.A. jest wspieranie rozwoju gospodarczego i wzmacnianie potencjału innowacyjnego w regionach Polski Wschodniej poprzez współpracę z przedsiębiorstwami, instytutami badawczo-naukowymi, uniwersytetami i urzędami publicznymi

This resource should appear in a popup window.
If it didn't, click here: Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii