Last modifiedNameSummary
Monday, 6 November 2017, 09:34 AMSklep OZE
Tuesday, 31 October 2017, 09:47 AMInteligentne EkoOsiedle 2020
Monday, 6 November 2017, 09:36 AMTransfer technologii
Monday, 6 November 2017, 09:35 AMRewolucyjny sposób izolacji
Monday, 11 October 2010, 07:01 PMNauka Jazdy
Saturday, 25 November 2017, 01:08 AMZarządzanie energią w jednostkach samorządu terytorialnego

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

wybrane modele – możliwości, ograniczenia, rekomendacje

Nie będzie łatwo obudzić w człowieku

takiej odpowiedzialności za świat,

która dotrzyma kroku rozwojowi cywilizacji.

Ale ci, którzy chcą, mogą zacząć już dziś.

Vaclaw Havel

Zapewnienie energii niezbędnej dla dalszego wzrostu gospodarczego z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne i przyszłe pokolenia stanowi jedno z podstawowych wyzwań gospodarek XXI wieku.

Potrzeba ulepszenia procesów gospodarowania i zarządzania zużyciem zasobów, w tym energetycznych, wymaga innowacji organizacyjnych i profesjonalnej koordynacji. Konieczne jest stworzenie rozwiązań, które będą wytyczały skuteczną drogę w procesie zarządzania energią. Duże szanse stwarzają tu klastry energii, które są potencjalnym narzędziem nowego zrównoważanego modelu dostarczającego kompleksowych rozwiązań pozwalających na optymalne i efektywne wykorzystanie lokalnego potencjału dla zapewnienia finansowo korzystnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób przyjazny dla środowiska. Klastry energii stają się elementem, który w energetyce rozproszonej zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem.

„…w opinii Departamentu Energii Odnawialnej publikacja ta stanowi cenny wkład w dyskusję nad koncepcją rozwoju klastrów energii w Polsce.”

Ministerstwo Energii DEO.I.4100.47.2017

„Omawiana publikacja może stać się jedną ze znaczących pozycji nie tylko dla studentów kierunków energetyka, ochrona środowiska i zarządzanie, ale także dla wąskich kręgów specjalistów i szerszego grona laików, którzy chcą uzyskać podstawowe informacje na temat zasad budowania struktur zarządzania energią w kompleksowej i przede wszystkim zrozumiałej formie.”

doc. Ing. Andrej KAPJOR, PhD

„…współpracę uczyniono bardzo ważnym narzędziem polityki energetycznej, przy czym współpraca ta może odbywać się w ramach klastra energetycznego, ale także poprzez współdziałanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub w innych wspólnie działających organizacjach.”

Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak

Z książki dowiesz się:

  • Jak optymalizować gospodarowanie energią
  • Jak budować zespoły ds. zarządzania energią
  • Jak rozwijać kompetencje niezbędne do zarządzania energią
  • Po co i jak tworzyć klaster energii
  • Jak zwiększać efektywność energetyczną
Saturday, 25 November 2017, 01:07 AMPolski Instytut Innowacji i Transferu Technologii

Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A. to ponadregionalna inicjatywa wparcia dla przedsiębiorców i naukowców.

Głównym zadaniem PIITT S.A. jest wspieranie rozwoju gospodarczego i wzmacnianie potencjału innowacyjnego w regionach Polski Wschodniej poprzez współpracę z przedsiębiorstwami, instytutami badawczo-naukowymi, uniwersytetami i urzędami publicznymi

Thursday, 5 April 2018, 06:58 AM600 free online coursesDarmowe kursy online realizowane przez uniwersytety z całego świata. Wiele ciekawych tematów z obszaru innowacji, rozwoju produktów, zarządzania czy IT