Sieci informatyczne
(SI)

 This course requires an enrolment key

Wzrost wydajności stosowanego dziś sprzętu komputerowego oraz stosowanie technologii informacyjnej we wszystkich prawie dziedzinach aktywności człowieka sprawia, że mamy do czynienia z ogromnymi ilościami informacji. Działania decyzyjne wymagają szybkiego i sprawnego dostępu do danych zgromadzonych w różnych miejscach, co sprawia, że przesyłanie informacji jest zagadnieniem bardzo istotnym z punktu widzenia technik komputerowych. Sieci komputerowe zbudowane w oparciu o wyznaczone standardy pozwalają na sprawną komunikację zapewniającą możliwość wymiany danych. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci pozwala na świadome i pełne jej wykorzystanie, na budową własnych ogniw sieci, modyfikację ich własności, poprawę parametrów pracy, oraz eliminowanie źródeł błędów. Wiedza z zakresu sieci komputerowych stanowi bardzo atrakcyjny towar, na który najbliższym czasie wzrośnie popyt. Wzrost wydajności stosowanego dziś sprzętu komputerowego oraz stosowanie technologii informacyjnej we wszystkich prawie dziedzinach aktywności człowieka sprawia, że mamy do czynienia z ogromnymi ilościami informacji. Działania decyzyjne wymagają szybkiego i sprawnego dostępu do danych zgromadzonych w różnych miejscach, co sprawia, że przesyłanie informacji jest zagadnieniem bardzo istotnym z punktu widzenia technik komputerowych. Sieci komputerowe zbudowane w oparciu o wyznaczone standardy pozwalają na sprawną komunikację zapewniającą możliwość wymiany danych. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci pozwala na świadome i pełne jej wykorzystanie, na budową własnych ogniw sieci, modyfikację ich własności, poprawę parametrów pracy, oraz eliminowanie źródeł błędów. Wiedza z zakresu sieci komputerowych stanowi bardzo atrakcyjny towar, na który najbliższym czasie wzrośnie popyt.

This course requires an enrolment key