Modelowanie i analiza systemów informatycznych
(MiASI)

 This course requires an enrolment key

Rosnąca popularność programowania obiektowego zmieniła również metody modelowania systemów informatycznych. Modelowanie strukturalne zostało zastąpione przez modelowanie obiektowe. Opis systemu wykonany za pomocą języka UML jest jednoznaczny, co bardzo ułatwia napisanie kodu źródłowego w oparciu o modele. Narzędzia do modelowania obiektowego umożliwiają wygenerowanie szkieletu klas i obiektów, a po odpowiednim zintegrowaniu ze środowiskiem programistycznym - pozwalają na dwukierunkową synchronizację modelu z kodem źródłowym. Znajomość języka UML i metodologii RUP jest dziś istotnym elementem kwalifikacji kierownika projektów informatycznych. Znajomość języka UML i metodyki RUP jest aktualnie istotnym elementem kwalifikacji analityków, projektantów i kierowników projektów informatycznych a także składnikiem nowoczesnych programów studiów informatycznych. W ramach zajęć studenci opracują model systemu informatycznego dla wybranego zagadnienia w oparciu o graficzny system wizualizacji, specyfikowania oraz dokumentowania składników systemów informatycznych nabywając tym samym umiejętność standaryzowanego opisu, modelowania i analizy projektów.

This course requires an enrolment key