ECDL - European Computer Driving Licence (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)
(ECDL)

 This course requires an enrolment key

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został ochrzczony mianem ?European Computer Driving Licence? ? w dosłownym tłumaczeniu: ?Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy?. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś licencja na prowadzenie samochodu - można bez niego przeżyć ale ze wszech miar lepiej ją mieć.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

  • wzrost pozycji na rynku pracy,
  • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
  • wzrost mobilności,
  • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat, mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki.

Korzyści dla pracodawcy:

  • wzrost wydajności i jakości pracy,
  • redukcja kosztów,
  • wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
  • wzrost efektywności wykorzystania zasobów TI.

This course requires an enrolment key