• Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej przygotowuje koncepcje rozwiązań, które zostaną wykorzystane do stworzenia projektu Inteligentnego Eko Osiedla 2020 (IEO2020). Zastosowanie interdyscyplinarnego podejścia obejmującego aspekty technologiczne, ekonomiczne i społeczne ma sprzyjać powstaniu innowacyjnego modelu budownictwa zapewniającego poprawę jakości życia mieszkańców Podkarpacia i wspierającego zrównoważone przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną. Idea i wstępne założenia zostały sformułowane w oparciu o doświadczenia zdobyte w trakcie licznych wizyt między innymi w Austrii, Australii, Chinach, Belgii, Włoszech, Holandii i Niemczech. Pierwszy etap projektu zakłada realizację poszerzonych interdyscyplinarnych analiz m.in. potrzeb w zakresie budownictwa ekoenergetycznego, rozwiązań zapewniających największą efektywność energetyczną i ekonomiczną itp., z równoległym wdrażaniem i testowaniem własnych rozwiązań pilotażowych na terenie województwa podkarpackiego. Wyniki pierwszego etapu posłużą do przygotowania zintegrowanego i innowacyjnego projektu IEO2020 obejmującego budowę infrastruktury technicznej, gospodarczej i społecznej oraz infrastruktury badawczo-wdrożeniowej i promocyjno-edukacyjnej.

    Kontakt dla zainteresowanych - Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej